Ben je de flow in je leven even kwijt of zoek je een manier om die goede flow juist vast te houden? Dan ben je hier op de goede plek! In-Flow biedt psychomotorische therapie en yoga. Ontdek wat In-Flow voor jou kan betekenen!
Home Debbie Psychomotorische therapie Power Yoga Workshops Yogaweekenden Locatie Contact

Algemene voorwaarden

In-Flow
In-Flow Psychomotorische therapie en yoga Debbie Jansen 06-28615541 debbie@in-flow.net
Algemene voorwaarden Therapieën 1.     Bij deelname aan de therapieën van In-Flow gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 2.     Een kennismakingsgesprek/intake is verplicht voorafgaand aan een therapietraject. In deze intake wordt kennisgemaakt en worden wensen, verwachtingen t.a.v. werkwijze en doelen besproken. Er worden afspraken gemaakt rondom de duur en frequentie van de therapieën. Naar aanleiding van de intake kan door beide partijen worden besloten dat er niet verder wordt gegaan met een therapie traject. Er volgt dan geen factuur voor de intake. Wanneer er na de intake wordt besloten een therapietraject te starten, worden de normale kosten voor een therapiesessie in rekening gebracht voor de intake. Naar aanleiding van de intake en evt. observatieperiode wordt er een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staan de omschrijving van het probleem, doelen en afspraken voor de therapie. Gedurende de behandeling wordt het behandelplan met regelmaat besproken en eventueel bijgesteld. 3.     Een individuele therapie dient tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wanneer op de dag zelf wordt afgemeld, wordt 35 euro in rekening gebracht. Bij niet komen opdagen zonder afmelding, wordt het volledige bedrag van de therapie in rekening gebracht. 4.     Als de therapie door In-Flow geannuleerd wordt, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor deze therapie. 5.     In-Flow kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. Beroepsprofessionaliteit 1.     Ik ben lid van de Nederlandse vereniging voor psychomotorische therapie (NVPMT) Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Ik ben geregistreerd bij het register vaktherapie. Ik voldoe daarmee aan de kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Daarnaast ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ). 2.     In-Flow handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode voor de vaktherapeutische beroepen. 3.     In-Flow voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en is in het kader van de Wkkgz geregistreerd bij het NIBIG. Klachten of geschillen 1.     Bij klachten over de geboden zorg heeft de cliënt de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 2.     Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Mijn praktijk is aangesloten bij Quasir/ Zorggeschil. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil. Meldcode kindermishandeling 1.     In-Flow heeft een meldcode voor kindermishandeling. Dit is een code waarin staat hoe een therapeut moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 2.     Bij vermoedens van kindermishandeling zal In-Flow altijd een collega of Veilig Thuis raadplegen. 3.     Iedere therapeut met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.