Ben je de flow in je leven even kwijt of zoek je een manier om die goede flow juist vast te houden? Dan ben je hier op de goede plek! In-Flow biedt psychomotorische therapie en yoga. Ontdek wat In-Flow voor jou kan betekenen!
Home Debbie Psychomotorische therapie Power Yoga Workshops Yogaweekenden Locatie Contact

Algemene voorwaarden

In-Flow
In-Flow Psychomotorische therapie en yoga Debbie Jansen 06-28615541 debbie@in-flow.net
Algemene voorwaarden workshops 1. Bij deelname aan een workshop van In-Flow gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 2. Voorafgaand aan de workshop zal In-Flow met cliënt overleg hebben over de wensen van cliënt en inhoud van de workshop. Op basis hiervan zal In-Flow een offerte opstellen. Hiervoor worden door In-Flow geen kosten in rekening worden gebracht. 3. Op basis van de offerte kan cliënt de opdracht bevestigen, dan wel intrekken. Wanneer de offerte ondertekend is geretourneerd en/of schriftelijk door cliënt is bevestigd dat de offerte akkoord bevonden is, stemt cliënt daarmee in met opgestelde in de offerte en de algemene voorwaarden van In-Flow. Cliënt gaat hiermee een betalingsverplichting aan van het bedrag genoemd in offerte. 4. Na akkoord bevinden van de offerte zal In-Flow een factuur toesturen. Cliënt is verplicht deze binnen de gestelde termijn te betalen. 5. Bij bijzondere omstandigheden, kan In-Flow een workshop tot 1 dag voor aanvang annuleren of verzetten. De betaalde factuur wordt in geval van annuleren volledig gerestitueerd. Het maximaal te vergoeden bedrag is gelijk aan de betaalde factuur. 6. Een workshop dient door cliënt tenminste 7 dagen van tevoren te worden afgezegd. Dit kan bij bijzondere omstandigheden. Wanneer cliënt binnen 7 dagen afmeldt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij niet komen opdagen, wordt eveneens het volledige bedrag in rekening gebracht.  7. Deelname aan een workshop geschied geheel op eigen risico. In-Flow kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. 8. Meld lichamelijke en/of psychische klachten voorafgaand aan een workshop. 9. Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan een workshop, raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.